Firmahistorie

Alle byggekunstens discipliner

HP Gruppen af 1953 ApS
Henning Pedersen (HP) fik, under udarbejdelse af svendestykket i 1953, tilbudt at bygge et nyt stuehus for en svoger inden han tog job som tømrersvend. Mens dette arbejde stod på, fik han endnu en opgave i ordrebogen og besluttede på den baggrund at starte op som tømrermester i landsbyen i Harken, der ligger ca. 7 km. syd for Hjørring langs den gamle hovedvej. Landsbyen hvor selskabet også har kontor i dag.

Opkøb af jord og udvikling af egne opgaver blev allerede i slutningen af 60’erne en fast bestanddel af virksomhedens aktiviteter. Op gennem 70’erne blev HP Huse toneangivende indenfor typehusbyggeriet i Nordjylland og der er siden opført ca. 2000 enheder fra Hobro i syd til Skagen i nord og fra Løgstør i vest til Hals i øst.

Sideløbende med typehusene blev der opført udlejningsejendomme i eget regi og HP’s private ejendomsselskabet, Ejendomsselskabet Henning Pedersen Harken A/S (www.hpbolig.dk), fremlejer pt. i omegnen af 125 bolig- og 10 erhvervslejemål, primært i Hjørring midtby.

tekst og billede

Med den erfaring, der blev opbygget med udvikling af udlejningsejendommene var det naturligt, at HP var blandt de første, der etablerede andelsboligbyggerierne i Vendsyssel. Andelsboliger som tæt-lav var en meget populær boligform og holdt gang i hjulene, da typehusbyggeriet mistede pusten i slutningen af 70’erne.

For at bevare virksomhedens størrelse, der efterhånden havde passeret 100 medarbejdere, blev fokus rettet mod erhvervsbyggeriet. Hjørring blev på daværende tidspunkt begunstiget af egnsudviklingsstøtte og store virksomheder som Algrema Tekno, Lee Cooper, Exponet, Inventing nu TetraPack) m.fl. valgte at etablere sig i Hjørring. Mange af disse virksomhedsbyggerier har HP stået bag og i slutningen af 80’erne valgte man, sammen med en lokal elinstallatør Lytzen A/S, at starte opførelsen af Hjørring Erhvervspark op.

Samarbejdet medførte senere et opkøb af flere ejendomme i den østlige del af Hjørrings hovedgade, hvor der blev opført et ældrecenter, ”Bispecentret”, der bl.a. rummer Hjørring Kommunes hjemmepleje og 45 seniorboliger.

Dette projekt blev for fam. HP opstarten på en strategisk og målrettet indsats mod at blive en seriøs projektudvikler med Nordjylland som primært markedsområde. Efter Bispecentret kom ”Kvægtorvet” til, der bl.a. rummer byens biografcenter, Erhvervscenter Hjørring, LIDL, FAKTA, samt en del kontor og boligbyggeri. Frederikshavnsvej i Hjørring med ca. 14.500 m2 erhverv og butikker for særlig pladskrævende varegupper.

Det gamle Danish Crown slagteri blev købt op i 2005 sammen med en anden lokal virksomhed, Shamrock Holding A/S, og dermed var grundstenen lagt til WENBOVEJ A/S (nu SProjekt ApS), der bl.a. har udviklet Bispetorv Bycenter med Føtex, Elgiganten, Harald Nyborg m.fl.


HP Værdierne
HP havde stærke værdier med sig i bagagen fra hjemmet i Hundelev. Virksomheden har siden opstart været drevet med disse værdier som fundament. HP´s værdier

tekst