Forretningscenter | Hjørring

Forretningscenter indeholdende 3 butikker med tilhørende velfærdsfaciliteter samt lagre på 8.400 kvm. fordelt på 2 etager.

Opførelse af 8.400 m2 butikscenter fordelt på 2 etager, 3 butikker samt fælles foyer.

Bygningen indeholder 3 butikker - Idémøbler, Punkt 1 og HTH - med tilhørende velfærdsfaciliteter samt lagre. Butikkerne har fælles adgang fra foyeren. Bygningen er opført med facadevægge som sort frilagt granit, taget er opbygget med bærende betonelementer og aktistikregulerende stålplader, afsluttende med isolering og tagpap. Indvendige vægge er udført som kombination af betonelementer og lette vægge. Foyeren er opført i stål og alupartier.

Bygherre:

Ide-Punkt Ejendomme A/S

Totalentreprenør:

HP Byg A/S

Arkitekt:

Finn Østergaard A/S

Ingeniør:

Brix & Kamp A/S